Re: Newbie digest, Vol 1 #1103 - 14 msgs

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 Nie wiem ale mam wrazenie ze agnieszka cos kreci nadal , powiedzialem zeby
zadzwonila do mnie jutro
jak zadzwonie to jej zalezy jak nie to jej nie zalezy , te noclegi to maja
byc legalne czy nie >???

_______________________________________________

Newbie@XFree86.Org
*** To unsubscribe , or change message options, see:
http://XFree86.Org/mailman/listinfo/newbie

[Index of Archives]     [XFree86]     [Xfree86 Xpert]     [X.org]     [IETF Annouce]     [Security]     [Bugtraq]     [Yosemite]     [MIPS Linux]     [ARM Linux]     [Picture Sharing]     [Linux Security]     [Linux RAID]

  Powered by Linux