Re: ODP: Issue(?) with gluster 8.6 volume heal info

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 So you got the same ammount of clients connected to the bricks ? Can you check with the glustercli commands.
I'm also interested in client & server op version. There wee some issues with op-version bellow 70000.

Best Regards,
Strahil Nikolov

On Thu, Feb 24, 2022 at 10:41, Proniakin Marcin
<Marcin.Proniakin@xxxxxxxxxx> wrote:

I'm using libgfapi on Gluster 6.9 and fuse on Gluster 8.6


If you're asking how I checked clients, I did it through .meta directory:

cat .meta/graphs/active/portal-1-client-*/private | grep connected


Od: Strahil Nikolov <hunter86_bg@xxxxxxxxx>
Wysłane: środa, 23 lutego 2022 20:28:55
Do: Proniakin Marcin; gluster-users@xxxxxxxxxxx
DW: Milewski Daniel
Temat: Re: Issue(?) with gluster 8.6 volume heal info
 
Are you using libgfapi or FUSE ?

I guess you run something like this:

gluster volume status <VOLUME> clients
gluster volume status <VOLUME> client-list

Best Regards,
Strahil Nikolov

On Wed, Feb 23, 2022 at 18:58, Proniakin Marcin
<Marcin.Proniakin@xxxxxxxxxx> wrote:

Hello,


During tests on a newly added Gluster 8.6 (on a new Ovirt cluster), I've noticed a lot of heal entries coming and going.

After verifying that all clients are connected, there are no increments in afr*client* attributes and no changes in indices/xattrop, decided to test my second gluster 8.6.


Ended up with the same behaviour. I could tell that during writting into a drive image,volume heal info was showing shards from that drive and shard numbers were increasing, which indicates that it showed pretty much file operations (writev).


I've been working for a longer time with gluster 6.9 and I did not see this amount of heal entries when doing gluster volume heal info and usually based issues with bricks when heal info was showing heal entries.

Additionally, I can tell that volume heal info works way slower on version 6.9 than on 8.6.


So, my question is:

Do I have a problem with my new gluster file systems or there has been a change in how volume heal info works?

 

Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 461 895,65 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 320 058 550,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi w celu realizacji współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w celach marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim jest m.in. przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym zaproszeń na konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

________Community Meeting Calendar:

Schedule -
Every 2nd and 4th Tuesday at 14:30 IST / 09:00 UTC
Bridge: https://meet.google.com/cpu-eiue-hvk
Gluster-users mailing list
Gluster-users@xxxxxxxxxxx
https://lists.gluster.org/mailman/listinfo/gluster-users
 

Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 461 895,65 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 320 058 550,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi w celu realizacji współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w celach marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim jest m.in. przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym zaproszeń na konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

________Community Meeting Calendar:

Schedule -
Every 2nd and 4th Tuesday at 14:30 IST / 09:00 UTC
Bridge: https://meet.google.com/cpu-eiue-hvk
Gluster-users mailing list
Gluster-users@xxxxxxxxxxx
https://lists.gluster.org/mailman/listinfo/gluster-users

[Index of Archives]     [Gluster Development]     [Linux Filesytems Development]     [Linux ARM Kernel]     [Linux ARM]     [Linux Omap]     [Fedora ARM]     [IETF Annouce]     [Bugtraq]     [Linux OMAP]     [Linux MIPS]     [eCos]     [Asterisk Internet PBX]     [Linux API]

  Powered by Linux