[CentOS-announce] CEBA-2020:2076 CentOS 7 pcp BugFix Update

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 CentOS Errata and Bugfix Advisory 2020:2076 

Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHBA-2020:2076

The following updated files have been uploaded and are currently 
syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename ) 

x86_64:
d43ff9a4331a077e3912b0bdfe5c5315695c4c8bf98b39e4867698229bd407fb pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
8ddf828ac82450424baef73867c9dd25dcdff5a1ffa9d7a5b9f351ecf38ab6aa pcp-conf-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
546096f20d53eac894180d4eb94d39bd9c3c4d221329abaadc890e61e649cf22 pcp-devel-4.3.2-7.el7_8.i686.rpm
31120ce645aa44fcb5d9f1b9b3d9855c3c84314e2ef766d5dc5d85e7bffbc6ea pcp-devel-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
9cc8c76fbdb83a67d3c6146a3be3f90f12de7405a99e44dc67bfe124afda1cf0 pcp-doc-4.3.2-7.el7_8.noarch.rpm
e46ded289ee159d37857c9e613252b5c801f0e45ddbd2ac49d1218385464154e pcp-export-pcp2elasticsearch-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
bf3105b2264663d64c0f25e929daabe35f53599dd62dfdf3c4512d95d0997afd pcp-export-pcp2graphite-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
f17ac49275ad99fd999107c69a660fcc6f32259aa0203e9e97cc370a08b5ab85 pcp-export-pcp2influxdb-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
9c286a17471e4dd2cde4c9b6cbf0af335c7f2b366db51922a1d5484d7bb00eb8 pcp-export-pcp2json-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ade1e8285a5aa5de009270a835295c556921944cfab4a60c058b0f0da64f0121 pcp-export-pcp2spark-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
6b293aa3d7a777e19ec1972439ac4b6df2a43ed4f3ef0e5cb0a0f112e98d8ca7 pcp-export-pcp2xml-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b01e5f856a31f6cea687b403694cbe9e1c4fa380195b220141acb3d049bfd9d9 pcp-export-pcp2zabbix-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
fadfa8b11a6bf01ba2ee03c44aeff158914474ecb0640857b00279772ce93a7c pcp-export-zabbix-agent-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
dfbb78f1516985cdc1a152e280778102864565cc12a759f58fc6adb20f5b629c pcp-gui-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
608dab3675f4fe746bdba53d0a16fc0c652bff07fb894f815a1d16a9dd7e30d6 pcp-import-collectl2pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
eb73557711127491797fd38ca14e974cf26144a39155fe04b56f18ec7083ceac pcp-import-ganglia2pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
995dbb5ae702044a0706c3d5109caaf12889c5a6f946bebde4c1bac299edebed pcp-import-iostat2pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
d0f5cadb4758f3b455e97a361411848f59c673183d4c4fec7b5a82aa127f8773 pcp-import-mrtg2pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
410180458918c8581dd2a9baf223bdc35ae46f48f62a94db1f186f1820dadd77 pcp-import-sar2pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b421cf9ef42f635a9a25aa043c06e500ed65bfe3386878174b01da1373774426 pcp-libs-4.3.2-7.el7_8.i686.rpm
2586ed1eeddbcf2fe79486a51933d74c77c1ef268b72c9df62a2b2a90c8f0747 pcp-libs-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
f65ea2adcf88daf47fb5678c241d80127189c3385909ff4d9239c4a123be6362 pcp-libs-devel-4.3.2-7.el7_8.i686.rpm
85b6bf3068320d65baa55f46f391b7c7eb0f5f684722b3248a4e8db5409380a0 pcp-libs-devel-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
941014894a1470a891cddd31103e5e91f666946a09c216ca837ff3fb99a50751 pcp-manager-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
77277a7b9c550f818b8e32f68633d19101a66a0b24dedacd4529e0561a8c98c0 pcp-pmda-activemq-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
e1d57a0aeeaed01da3eb2bcec8d5cabc6295f4f200ed2f645603ca76241a412d pcp-pmda-apache-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
c0bc90be5820fc75236346ba0bd562e59c5aa0a03176207b4eeb73cf80a8500d pcp-pmda-bash-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ee798b3ebcf496a2464e4afabc90f029adbf46a91c3b8322ac906155ccbe195e pcp-pmda-bcc-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
dfb5df0d64bbfc37d55431ab5f144702f248345fe6325cd8c74304bd685ca140 pcp-pmda-bind2-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b13257ddee72d6760a8222b29453aded21cb16c20c7a70104997a93987ec38ba pcp-pmda-bonding-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
f4a3ef541f78797c2b3d01f38da6c40990ba38dc7a7d62cdb4ffac22b5c373fb pcp-pmda-cifs-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ccfefdac40873c528eb0a29b8eec3cf45116a743af6d086298872cc8450a0480 pcp-pmda-cisco-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
278a321b327c754ce13c625f892525b72a69834f662e954cf4a77a3de588ff89 pcp-pmda-dbping-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
c441771de82ba829eb3ab8af9ba6545a8e336dcf9b005f02117adf38f087158a pcp-pmda-dm-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b6614b82c38dbe8d4de61b81d5d779de7fd13d58c341805dfdb1faa7be86538b pcp-pmda-docker-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
1a49c21ca8c0d7f018525bb7c7dae6df8c516dbc75bb484cadbd0d71201d474c pcp-pmda-ds389-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
987ace48aa100b8d7cb8b7b92a8d603eb6fae92e678b8c6d9bd7c535ab9be478 pcp-pmda-ds389log-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b4b4c8362a058f2ea6820cd285d65d8ff1644c8d8cd3f414ae30db034f84f728 pcp-pmda-elasticsearch-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b8a90f989363695b26ba2f85c1f30f4548aaeb9e1147d5e45a656dddd4b7d9c5 pcp-pmda-gfs2-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
69c60f7a0a3068961db8ea12a4a1ab77ce6bf5c9b2e060163b189c149c5c359c pcp-pmda-gluster-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
0783dd06c4fedb7d353de62ea564693355742c94c319aa2309bdcc7ff35c93d3 pcp-pmda-gpfs-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
5931967afd99c6e78db66aec33b06dad231c063c30f85987c89d72128930b4d3 pcp-pmda-gpsd-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
4dfa84d572faccb0e9933b7e71ee759b926fd6c0bf4da2d46b0cd7bc405b3479 pcp-pmda-haproxy-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
63c867b405c49ec90f0e1c01fa4c283c0e1647c2e46fcbd8640c5e380e978583 pcp-pmda-infiniband-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
7c3aea311ea4a36f915964822e2a8820df4a0503b7b60e143c70d8a64fdecff0 pcp-pmda-json-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
fa8b3af6d2b75530c8c73cc6850539f34727d95e63cbd2c691199ce28e50d508 pcp-pmda-libvirt-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
c3b2f54e64ba32e01b29f84a7380c8741e90585155f321b3630d54c2be9ffb2f pcp-pmda-lio-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
d2d319f689e781daa84863663fbad973f61d2b2794ab6f31613d39d57ce051ed pcp-pmda-lmsensors-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
fdc4c7900c982d92e0ed496c1477a320b6f5d78dd24e0bb3796506e47d6e1cea pcp-pmda-logger-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
e46eed6fa1bb18b3e592f0f5080d9545ed073634043b130e4fd8fe24b6e836ce pcp-pmda-lustre-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
1f6c17fc39e205cf0098940f6cfee85b7b321abfe580550a4e8f0bec1f332a00 pcp-pmda-lustrecomm-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
4bdaf9cdbbfd69f81b35f4723c1279887d5a65e1cac5405bd93f9efd27ecc369 pcp-pmda-mailq-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
f9eb7206ca2147b42674b7912faa19cab8b0c0c55d55d0a7496d13d74c2f1274 pcp-pmda-memcache-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
1bea6c75dc9a25b6bc097e9dfb0e602a7f99566c4dce645db82a2e5cfa5ae074 pcp-pmda-mic-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
45cf4ec0ceae9afb8f0b45e304f735ee934e048ac8a2d4881555ae0cc01a88de pcp-pmda-mounts-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
4d3f59498258b57c833687e91ba93c9106a6013192fd9a0176457905379fc132 pcp-pmda-mysql-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
5ea2cd3da9dc13266ced4e7f1e4b208254c1e253fe459eb7d8e77096ad41f844 pcp-pmda-named-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
d0b1b26111e7f0703ab0ac8c58678ef06ace9d2c65c7d9d878bafc85d9361365 pcp-pmda-netfilter-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
fed6d80cc8af515737bac9edc918c6dc93875ff6bdf036234f1d2652419ef00a pcp-pmda-news-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
3f57e9df5e74ce866bbdf2de4e2ab38d062528e36e2c82d9e422bb90f369cca1 pcp-pmda-nfsclient-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
b237dfda503d73c08549745e20f4bc1d89d89b7f1145629d27575d05fd896576 pcp-pmda-nginx-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
c94bb98522572e7cf5743e264e6996bc1b8bffb9a7d3234167360137828e3dc6 pcp-pmda-nvidia-gpu-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ef642f8cd99157a734f1ebfbd74840acc0ae22123c5c8901d2e8b32c75d25b9d pcp-pmda-oracle-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
bc6c7d05becd825e15ea7149f9e1c497918675015829c6798be7cf9670540285 pcp-pmda-pdns-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ecaf789a38a5e536859065dfee59fc98aa80478c9a95af1818586addcecd1e9f pcp-pmda-perfevent-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
bc21a07287b70c0077adf9429ec2bb3f5d2bb14d430390f364ea17d18d8e5cc3 pcp-pmda-postfix-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ea57dcbd4abdb0b5b87a7e88fdd18213c31b3de40b34f15614685d4060f70234 pcp-pmda-postgresql-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
f7f89c3dbf7bfaf8d99b0d8e255afea54b19c80db5a771212fb8205fd763a250 pcp-pmda-prometheus-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
01d462ba7fff3c822ddd3d71b2fad244ab8973336237f1a8e041b91e6c442c1a pcp-pmda-redis-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
91c4fd716bc13fb449fc5f0ee77870830935f76ddba7f69591c0e3eb68f289c5 pcp-pmda-roomtemp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
428ac7f7de4d598e1be6060eb9623c7509e373db356eb4e447e75192b128dda1 pcp-pmda-rpm-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
51dcd8ecee7d5754bacc20b70f619e59a138b01f810945ddeee6403d17cf9a5f pcp-pmda-rsyslog-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
18c6725b52ad24d356c56433a55c79f60da3299f62fc5833409c75070cb967f4 pcp-pmda-samba-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
235498e20c1d4c1ec4e56730546d1e728be238ef0ae8c34e8787325be6847d94 pcp-pmda-sendmail-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
ba0206be99f067c3b0951079ed04f5912f4026d5122bc7430ed4efb5920d1e12 pcp-pmda-shping-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
8780837b540e02c7e64235bf88ccf070aa1d052c6aa7965daa6d18cfd8a65b97 pcp-pmda-slurm-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
1b9ed54f64f895d92a6af35e7772855d9a193d816b09c293843a29878d3cadbe pcp-pmda-smart-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
47420e70c9205e509f7b2c6afc08de157f140987bcfb0f74de279b7134c20abe pcp-pmda-snmp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
3df9278ea1fda424a6c96f9cf1f9975d508111135adafb4ecf66dd3f4586ae77 pcp-pmda-summary-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
5b09d4b47c6053f1f5f16d6fed83b77ec32c995a59e9f371bf9f9ce4ab4c185e pcp-pmda-systemd-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
09995f110846aa5169a63cfc935eeae6dde657e332294e8bd1dbfc6010ec2dad pcp-pmda-trace-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
9d8452d0252e6995faf2e30b8e42835a8c0157349e7ecdcb54f9a335364d15be pcp-pmda-unbound-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
6bff4b28950f98f9b3b814569329445849ce1898be346e941e25b1953698f241 pcp-pmda-vmware-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
7186fb74bb7cf9bc58c3f6f70b4f2849d322e53f1c0db080233560bf57ae53db pcp-pmda-weblog-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
7b4b4ec19bdef915518811b8883d60af57aee7a3fde7491fa25d725fc30837cd pcp-pmda-zimbra-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
adcea30b64c2084cfeaa5f04765b33d505c0edd2bf78cf46e34fe608f2f84036 pcp-pmda-zswap-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
230e1ab84ee1ae12b9c20b75be1de61114ccd0f56d079feddd976d81971beb02 pcp-selinux-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
8ab688cb435194b26ec7127bc78fe3729aff3bf7a09ff020e961568708a5f6a8 pcp-system-tools-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
3a5c9e5c25c7ad5b557a01a4f7f8a834941208721a378f21f85a639d8b5b9c92 pcp-testsuite-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
357c4ffbb4ab7ee17f8583b281c141991e5ea90dfce17ca8de1a18d3f5fdbb31 pcp-webapi-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
3b958ab41cd6d2034a1f7daa3fcad4efb025ccc45275312f76cb002b4ee3248a pcp-webapp-blinkenlights-4.3.2-7.el7_8.noarch.rpm
58fb28d865e1cea6c066e28b7b0d8a57bf3184123fa13482f1e16041148a7ab4 pcp-webapp-grafana-4.3.2-7.el7_8.noarch.rpm
84d7032be4ee64389df31ab8f25907941c39d81732aa8033d09d80dca28e81a6 pcp-webapp-graphite-4.3.2-7.el7_8.noarch.rpm
995d52db16aaa0fdc8b30beef60ba8a68acb8c65bc751e47c27f61279b869c36 pcp-webapp-vector-4.3.2-7.el7_8.noarch.rpm
df1ef9b6d6733ac56fa63431690838a37843b8fc701f8963bb2f330f221336ba pcp-webjs-4.3.2-7.el7_8.noarch.rpm
123a4fe6f7ecc4ceebab59ee4d3bcfe6db3b48c5995fba0b0ad77b48dd4583c8 pcp-zeroconf-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
9888e3b056bd9c0f9e52c9d8797094dd49cc15ebe51c5e1c79177139200fde43 perl-PCP-LogImport-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
bee0d1dd36f8fbf922daa50f3387a67c74dedce019b01680fc1deae33138d4cd perl-PCP-LogSummary-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
fe0fd04a5c0064c3471448cc9d25055784f5981b465f7308d524e7c535fa3243 perl-PCP-MMV-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
0d0b5a8d1f0511f8d52b559e1c54ba6c097e89567b2e9a20a514680e767692eb perl-PCP-PMDA-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm
e882786691bab8675da034db6ba6fba564e08cc8fa93cf5708e844caf17abaf8 python-pcp-4.3.2-7.el7_8.x86_64.rpm

Source:
749646c2404c0b4218c4b9b905a8d4e9ed876cf0d90cee9f17e0639f1fff05ac pcp-4.3.2-7.el7_8.src.rpm-- 
Johnny Hughes
CentOS Project { http://www.centos.org/ }
irc: hughesjr, #centos@xxxxxxxxxxxxxxxx
Twitter: @JohnnyCentOS

_______________________________________________
CentOS-announce mailing list
CentOS-announce@xxxxxxxxxx
https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce[Index of Archives]     [CentOS Discussion]     [CentOS Development]     [CentOS ARM Development]     [Fedora Announce]     [Fedora Package Announce]     [Internet PBX]     [DCCP]     [Netdev]     [X.org]     [Linux USB]

  Powered by Linux